ABIS du a terme l’elecció de la nova junta directiva

https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_185914.jpg
https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_185957_001.jpg
https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_190007.jpg
https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_190032.jpg
https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_190127.jpg
https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_190211.jpg
https://www.asabis.org/wp-content/uploads/2017/11/20170929_190236.jpg

En la II Assemblea General del divendres 29 de setembre de 2017, es va dur a terme l’elecció de la nova junta directiva d’ABIS.

Segons els estatuts de l’associació, Capítol II “Sobre els membres de l’associació i les seves obligacions”; l’Article 5, que parla dels drets dels membres de l’associació, inclou que tots els socis i totes les sòcies tenen dret a elegir i ser elegits/des pels llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

Així doncs, tal i com indiquen els estatuts, vam procedir a la votació d’acord amb el model d’elecció aprovat per unanimitat per l’anterior junta directiva, en el qual s’elegeix un/a representant d’entre els diferents equips, el/la qual presentarà el seu equip de treball. Per tal de facilitar el vot als socis i sòcies que no van poder estar presents, es va crear un correu electrònic exclusiu mitjançant el qual es podia exercir el vot telemàticament. Les votacions per correu electrònic només es van obrir en el moment del recompte de vots i en presència de les dues representants de mesa (membres de la junta directiva) que van realitzar el recompte de tots els vots. Els assistents presencials van exercir el vot directament a l’urna.

L’assistència presencial va ser de 13 socis/es d’un total de 46 que tenia l’associació en el moment de l’elecció. Van exercir el vot telemàtic 18 socis/es.

En aquestes eleccions només hi va haver una sola candidatura ja que només es va presentar un representant amb un equip de treball.

L’equip el formen:

PRESIDENT PELAYO VERDEJO RODRÍGUEZ
SECRETARI GABRIEL ALEXIS OSSA QUIÑONEZ
TRESORERA MARIANA GARAY GOÑI
VICEPRESIDENTA I VOCAL SONIA CONTRERAS CAÑAS
VICESECRETARI I VOCAL JAUME ARROM TOMÀS
VOCAL MONTSERRAT CALVO RUIZ
VOCAL ADRIAN NIETO GALINDO
VOCAL JUDIT POU

La jornada electoral es va dur a terme sense cap contratemps i segons les exigències marcades pels estatuts, amb 2/3 (31 vots d’un total de 46 socis/es) dels vots a favor de la candidatura presentada, de manera que quedà establerta la nova junta directiva.

La nova junta es presenta amb moltes ganes de treballar per acomplir els objectius previstos i continuar amb les tasques iniciades amb l’anterior junta, disposada a esforçar-se en pro del col·lectiu i el reconeixement de la nostra figura professional.


Deixa un comentari