10 de gener: Dia del/la Tècnic/a Superior d’Integració Social

Per primera vegada en 20 anys, les associacions i agrupacions estatals de TSIS ens vam unir a través dels medis de comunicació i de les xarxes socials per celebrar el dia del/la Integrador/ra Social, amb l’objectiu de rebre reconeixement i la reivindicació de la figura professional del Tècnic Superior d’Integració Social.

Les accions que es van dur a terme van ser:

  • La difusió del vídeo editat conjuntament “10 de enero 2017-Día del/la Integrador/a Social” i del vídeo de suport de José Manuel Ramírez Navarro, President de la Associació de Directors i Gerents dels Serveis Socials d’Espanya.

 

Col·lectiu dels participants:

  • APTISCAM – Asociación Profesional de Técnicas/os en Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid
    infotsiscam@gmail.com

  • APISVA – Asociación de Profesionales de Integración Social de Valladolid
    apisva@hotmail.com

  • BIGITE ELKARTEA – Asociación Vizcaína de Integradores Sociales y Animadores Socioculturales –  Bizkaiko Gizarte Integratzaile eta Animatzaile Sozio Kulturen Elkartea
    integradoresbizkaia@gmail.com

Altres associacions en contacte:


Deixa un comentari