Directiva

 

 

PRESIDENT  PELAYO VERDEJO RODRÍGUEZ
Integrador Social (2017)

Atenció a Persones en Situació de Dependència (2015)

Experiència en diversitat funcional, gent gran i menors.

directiva@asabis.org

SECRETARI GABRIEL ALEXIS OSSA QUIÑONEZ
Integrador Social (2016)

Experiència amb menors amb règim judicial, persones en risc d’exclusió social i gent gran.

secretaria@asabis.org

TRESORERA MARIANA GARAY GOÑI
Integradora Social (2016)

Experiència en autisme, salut mental i diversitat funcional.

tresoreria@asabis.org

VICEPRESIDENTA I VOCAL SONIA CONTRERAS CAÑAS
Integradora Social (2016)

Experiència en diversitat funcional, inclusió social i servei d’atenció social als jutjats.

vicepresidencia@asabis.org

VICESECRETARI I VOCAL JAUME ARROM TOMÀS
Integrador social (2014)

Experiència en inserció socio-laboral, diversitat funcional, gent gran i menors.

vicesecretaria@asabis.org

VOCAL MONTSERRAT CALVO RUIZ
TCAE (Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria 2013).

Estudiant d’Integració Social (fin. 2018).

Experiència en treball hospitalari i activitats d’oci i temps lliure amb nens, adolescents, famílies i tercera edat.

eivissa@asabis.org

VOCAL  ADRIAN NIETO GALINDO
Art-terapeuta (2013)

Integrador Social (2016)

Experiència amb menors, adolescents, salud mental i diversitat funcional.

eivissa@asabis.org